PERSONLIGT CARINA FURÅKER

Ålder 60 årKarriär sjuksköterska och fil dr i vårdpedagogikFamilj man och två vuxna barnÄr lite orolig för pensioneringen, »måste skaffa mig ett riktigt intresse innan dess«Tillbringar ledig tid i fritidshuset i den bohuslänska skärgården

3 november 2006

När sjuksköterskor berättar för Carina Furåker om sitt arbete med direkt patientomvårdnad, säger de att de »går ut och hjälper till« eller »är undersköterskor«. Det gör henne minst sagt upprörd.

– Det är oprofessionellt. Då vet man inte vad man är. Jag trodde i min enfald att sjuksköterskor var ute i patientomvårdnad som sjuksköterskor, inte att de då ser sig som undersköterskor. Sjuksköterskor har en bättre kompetens och borde kunna ge kvalitativt bättre omvårdnad, säger hon.

På frågan om hur de berättar för andra om vad de gör i sitt arbete, får hon ibland svaret att de i alla fall inte berättar att de bäddar och tvättar patienter – de ser inte det som sina arbetsuppgifter. Sjuksköterskor har svårt att beskriva sitt arbete, konstaterar Carina Furåker. Ofta säger de att de är »spindeln i nätet«. En floskel, tycker hon, som man drar till med när man inte vet vad som är ens arbetsinnehåll. Möjligen kan det ha att göra med att innehållet i sjuksköterskeutbildningen till stora delar inte stämmer med vad man sedan gör som sjuksköterska; just det som är hennes egentliga forskningsfråga.

När Carina Furåker i mitten av 1990-talet ringde till professor Britt Johansson i Göteborg för att höra sig för om arbete fick hon svaret: »Vill du ha jobb här måste du börja på forskarutbildningen.« Lite tveksam var hon till att börja med, men intresset för sjuksköterskeutbildningen och relationen mellan utbildningens innehåll och det arbete sjuksköterskan sedan gör avgjorde saken. Det blev en avhandling, färdig 2001. I sina studier har hon intervjuat och bett sjuksköterskor att skriva dagbok om vad de gör och då fått bekräftat att vissa kunskaper från utbildningen, som etik, bemötande och samspel mellan människor (omvårdnad), inte kommer till användning i särskilt hög grad. Det är ett problem, tycker Carina Furåker.

I en pågående studie har hon funnit att undersköterskor ofta har tagit över områden, exempelvis nutrition och sårvård, som förr tillhörde sjuksköterskans arbete och som hon är ansvarig för att dokumentera ? något som sjuksköterskan då gör på andra- eller tredjehandsuppgifter. Och nog tycker Carina Furåker att de 38 procent som sjuksköterskor ägnar åt omvårdnad är för lite.

– Det borde vara mer, även om man kan vända på det och säga att om omvårdnaden är av god kvalitet så kanske det räcker.

För korrespondens:
Carina Furåker, lektor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Box 457, 405 30 Göteborg. Tel 031-773 23 13. Carina.furaker@fhs.gu.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida