Personligt: Evy Olander

Ålder: 55 år Karriär: barnsjuksköterska och fil dr, universitetslektor vid Blekinge tekniska högskola Familj: två vuxna barn Läser gärna om: hälsa, samhälle, kommunikation och pedagogik Senast sedda film: Guds stad, mycket sevärd Tycker det är viktigt: att kunna ta vara på stillheten och bara vara

5 augusti 2005

Ewy Olander beskriver sig själv som en teoretisk pragmatiker.
? Jag tycker att det är viktigt att ha en teoretisk grund för praktiken, men den måste utgå från den praktiska verksamheten.
Som forskare är hon övertygad om att om människan är delaktig i ett förändringsarbete, är med och utvecklar och bestämmer, så blir resultatet anpassat till verksamheten och kommer att fungera. Det var precis vad som skedde i projektet som ligger till grund för hennes studier. Distriktssköterskorna som var hennes forskningsobjekt var också medforskare.

För Ewy Olanders del började det för många år sedan, när hon undervisade och handledde sjuksköterske- och distriktssköterskestudenter. En fråga som ofta kom upp var hur man samtalar om hälsofrågor på bästa sätt. Det ledde till studier i hälsopedagogik och så småningom en licentiatavhandling om vad hälsovägledning är; att det är en process och att det saknades en teoretisk grund för det arbetet. Hennes fokus är de pedagogiska aspekterna på folkhälsoarbetet där hon vill bidra med kunskap om hur distriktssköterskor kan hantera den pedagogiska uppgift som hälsovägledning är.  
I analysen av resultaten blev det tydligt för henne att distriktssköterskorna i mötet med barnen och familjerna växlade mellan sina båda uppdrag: att arbeta med familjen som befolkning och som enskild familj.

? Det viktiga är att jag som distriktssköterska är medveten om de båda uppdragen, förstår dem och är tydlig med dem, så att jag inte »smyger« in folkhälsouppdraget. Så länge båda finns med och är starka kan jag hantera dem på olika sätt och det är ok, betonar Ewy Olander.
Distriktssköterskorna i studien sa ofta att de gör olika och de var rädda för att det inte var rätt. Då kan en teori hjälpa till att förklara att man faktiskt kan arbeta på olika sätt så länge man är medveten om vad man gör, förklarar hon.
I sina fortsatta studier vill Ewy Olander se hur användbar teorin är i den praktiska verksamheten och hur den kan utvecklas. De frågor och den stimulans som kontakterna med den praktiska verksamheten ger beskriver hon som oerhört betydelsefulla.
? Jag jobbar jämsides med forskning, utvecklings- och förändringsarbete. Det är en spännande utmaning där min roll kan förändras från att vara aktiv i igångsättandet till att vara konsult, handledare och bollplank.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida