Personligt: Ingela Lundgren

Ålder 47 årKarriär barnmorska, doktor i medicinsk vetenskap och lektorFamilj man och tre barnSenast lästa bokSkraplotter av Kerstin EkmanFavoritfilmer Vilhelm Mobergs utvandrareposStörsta intresset historia

– Förlossningen kan vara en jättehäftig upplevelse, men det är nästan tabu för kvinnor att säga det, säger barnmorskan och forskaren Ingela Lundgren.

Mötet med den födande kvinnan och hennes smärta är Ingela Lundgrens forskningsintresse. Som barnmorska i ABC-vård har hon mött många födande kvinnor och sett att förlossningen kan vara stärkande eller traumatiserande – och allt däremellan. Hon ser det som en viktig kvinnofråga att hjälpa kvinnan till en så positiv förlossning som möjligt och att lyfta fram den stärkande funktion en förlossning kan ha.

I intervjuer har hon funnit att kvinnor, i något slags omsorg om dem som har svåra förlossningsupplevelser, behåller sina positiva erfarenheter för sig själva.

Ingela Lundgren har ofta fått frågan om varför hon skriver om ABC-vård och inte om dem som har det svårt. Men hon anser att den positiva förlossningsupplevelsen är viktig och att den kan stärka självförtroendet, att kvinnan växer och utvecklas med den.

Allra först intervjuade Ingela Lundgren kvinnorna. De berättade för henne att det viktigaste i mötet med barnmorskan är att bli sedd. Som mest betydelsefullt för att hantera förlossningssmärtan såg de förmågan att lita till sig själv och sin kropp, men också barnmorskans närvaro.

Nästa steg blev att ställa samma frågor till barnmorskorna för att få deras bild. Även de poängterade mötets djupare innebörd: betydelsen av att vara närvarande, att se kvinnan som unik och verkligen lyssna på henne. Den viktigaste slutsatsen som Ingela Lundgren drar av studien, är att barnmorskan kan vara den som följer kvinnan genom förlossningsarbetet och är så lyhörd att hon kan gripa in om kvinnan närmar sig gränsen för sin förmåga.

– Barnmorskan måste hålla kontakten med kvinnan hela tiden och se när hon håller på att få panik och då gå in och styra mer. Lyckas hon hjälpa kvinnan att hitta tillbaka och det blir en bra förlossning, kan det göra att kvinnan utvecklas och blir starkare.

De kvinnor som inte får hjälp, utan lämnas i det kaos som det innebär att ha passerat gränsen för sin förmåga, tror hon däremot kan uppleva sin förlossning som traumatisk.

Som klinisk lektor inom förlossningsvården i Göteborg, har Ingela Lundgren nära kontakt med arbetet på förlossningen, och vet att många barnmorskor känner igen sig i hennes beskrivningar. Med sin forskning bidrar hon med begrepp som beskriver vårdandet och sätter ord på det barnmorskor gör.

 

För korrespondens:
Ingela Lundgren, Högskolan i Borås. 033-17 47 50
ingela-lundgren@hb.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida