Personligt Inger Olsson

Ålder: 60 årKarriär: sjuksköterskaFamilj: make och två vuxna sönerLäser gärna: om hälsa och filosofiSenaste film: Så som i himmelenÄlskar: att vara i naturen, på landet där hon bor och gärna i fjällen

11 april 2005

– En ökad användning av massage inom bland annat vård, skola, omsorg och på arbetsplatser skulle kunna bidra till ett bättre samhällsklimat.

Det är Inger Olssons första budskap. Det andra är att det går att forska utan omfattande utbildning.

– Jag hade ingen erfarenhet av forskning när jag påbörjade min studie, men tack vare ett bra stöd från min handledare har det gått.

För några år sedan var Inger Olsson övningsobjekt för en släkting som utbildade sig i taktil massage. Det beskriver hon som en fantastisk upplevelse. Hon arbetade då med människor med demenshandikapp och såg möjligheten att använda massage i vården, och bestämde sig för att lära sig metoden. Under utbildningen läste hon om effekterna av taktil massage och tanken på att göra en utvärderande studie väcktes. Eftersom det på kliniken fanns en rehabiliteringsenhet riktade hon in sig på strokepatienter. Nu när studien är avslutad skulle hon vilja arbeta med att behandla patienter med taktil massage, men i landstinget finns inte ekonomiskt utrymme för det i dag. Det tycker Inger Olsson är synd.

– Helst skulle taktil massage vara en naturlig del i rehabiliteringen av strokepatienter. Jag tror att landstingen skulle vinna på det långsiktigt, eftersom patienterna då behöver mindre läkemedel och kortare vårdtider. Dessutom får äldre människor ofta för lite beröring, säger hon och påpekar att massage skulle kunna minska behovet av antidepressiva medel. Strokepatienterna i hennes studie såg fram emot att få massage som motvikt till den kravfyllda träningen. Kanske gjorde den ökade livskvaliteten patienterna mera motiverade till träning, reflekterar hon.

Inger Olsson är säker på att även vårdpersonalen skulle må bättre om de fick ge patienterna taktil massage, eftersom även deras eget lugn och ro-system aktiveras då.

– De får också bättre kontakt med patienterna och blir mer medvetna om beröringens betydelse i vårdarbetet.

Även om vardagsberöring betyder mycket för människans välbefinnande, ger det inte samma goda effekt som massage, påpekar hon. Och hon vet vad hon pratar om. Hon får själv taktil massage med jämna mellanrum och beskriver effekten som en djup avslappning, som är mycket välgörande.

– Men det är viktigt att all beröring sker med respekt så att den inte upplevs som kränkande. Särskild lyhördhet krävs vid massage av afatiska patienter för att kunna tolka kroppsspråket som ger svar på hur patienten upplever massagen, säger Inger Olsson.

För korrespondens:
Inger Olsson, sjuksköterska FoU-forum, landstinget Gävleborg
Telefon 026-330 26, E-post: fou@lg.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida