Personligt Lena Gunningberg

Ålder: 51 årKarriär: sjuksköterska och med drFamilj: man och två barnLäser just nu: Gregorius av Bengt OhlssonSenaste film: Sandor slash Ida tillsammans med dotternÄgnar sig gärna åt: friluftsliv; tjejvasan, utförsåkning, golf och vandring är kul

Det var inte intresset för trycksår i sig som gjorde Lena Gunningberg till forskare. Även om hon lärde sig mycket om trycksår under avhandlingsarbetet, anser hon att sjuksköterskor som arbetar med omläggningar och förband kan det mycket bättre. Hon är angelägen om att inte fokusera bara på ett område, utan tycker att det är lika viktigt att arbeta med exempelvis postoperativ smärta och nutrition.

– Min önskan är att vården ska utvecklas och bli bättre. Jag vill att sjuksköterskorna ska jobba preventivt, göra riskbedömningar och sätta in åtgärder när det behövs; att de utvecklar vården, förklarar Lena Gunningberg.

Hennes uppgift är att verka för att det ska vara möjligt. För det är rollen perfekt som FoU-ledare i Uppsala på Akademiska sjukhusets kirurgdivision. Hon samlar till vårdakademiskt kafé, formulerar en policy för hur sjuksköterskorna ska få möjlighet att läsa in magisterexamen och hjälper till med att ansöka om projektmedel och göra postrar. Det handlar om att stödja sjuksköterskorna i att skaffa sig kunskap och forska. Hon är också ansvarig för samordningen av hela kirurgdivisionens kvalitetsarbete.

Intresset för att utveckla vården väcktes för 25 år sedan när Lena Gunningberg arbetade på ett sjukhus i Beverly Hills, där vården var organiserad enligt primary nursing, vilket hon då skrev en artikel om i Vårdfacket.

– I Kalifornien träffade jag för första gången sjuksköterskor som läste till masterexamen. När jag gjorde proven för att få licens för att arbeta som sjuksköterska där, hörde jag sjuksköterskor med stolthet föreläsa om omvårdnad på ett mycket professionellt sätt. Då fick jag ett nytt perspektiv på min yrkesroll, berättar hon.

Lena Gunningberg är också lektor. På 20 procent är hon adjungerad till sjuksköterskeutbildningen på universitetet i Uppsala och har därmed möjlighet att jobba med studenter.

– Det är väldigt roligt. Studenterna lär av forskningen och sjuksköterskorna lär av studenternas uppsatser. På det sättet överbryggar vi glappet mellan teori och praktik. Studenterna ser också att vårdforskning kan vara både patientnära och konkret.

Som om inte uppdragen räckte, sitter hon också som enda sjuksköterska i Alertrådet. Alertrapporter publiceras av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Ett viktigt uppdrag. Helst skulle hon vilja att ännu en sjuksköterska skulle ingå i rådet.

För korrespondens:
Lena Gunningberg, FoU-ledare på kirurgdivisionen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 018-611 31 94
lena.gunningberg@akademiska.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida