Personligt Lillemor Lindwall

Ålder: 54 årKarriär: anestesisjuksköterska, doktor i hälsovetenskaper/vårdvetenskap, lektor i omvårdnad vid Karlstads universitetFamilj: man och två vuxna barnLäser gärna om: hälsa, samhälle, kommunikation och pedagogikTycker om: att motionera och ströva i naturen, läsa romaner och deckare

– När jag ser på mig själv ser jag inte bara den rent biologiska kroppen utan också de krafter som finns i den. På gymet kan jag exempelvis styra kroppen med viljan. Om jag själv blev sjuk och hamnade på sjukhus skulle jag nog känna mig rätt så maktlös.

Det säger Lillemor Lindwall vars avhandling handlar om att ge en djupare förståelse för sambanden mellan kroppen, hälsan och lidandet.

Som sjuksköterska inom anestesi- och intensivvård har hon ofta mött patienter som varit oroliga över att behöva överlämna sig själva och sina kroppar i andras händer. Det var det som gjorde att hon ville fördjupa sina kunskaper om människan och vårdandet. Så småningom växte forskningsfrågan om kroppen fram.

Det var Lillemor Lindwalls intresse för människor som gjorde att hon tidigt valde att bli sjuksköterska. Med åren har intresset och nyfikenheten för andra människor och på livet som sådant ökat, liksom en längtan att utveckla sig själv som person.

Hon har lätt för att engagera sig och är inte den som ger upp i första taget. Somliga skulle säga att hon är uthållig, själv beskriver hon sig som envis.

– Arbetet har alltid betytt mycket för mig. I och med att jag som vuxen började studera och gå forskarutbildningen har forskningen blivit en livsstil.

På frågan om hon tänker fortsätta att forska svarar hon obetingat ja.

– Eftersom min avhandling skrevs som en monografi håller jag just nu på att bearbeta de empiriska studierna till artiklar som jag hoppas få publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Men sedan vill jag gå vidare och försöka fördjupa mig i etiska frågeställningar som är kopplade till hur patienter upplever sin kropp när den drabbats av sjukdom och vårdas inom den högteknologiska vården.

I hennes avhandling framkom flera nya forskningsfrågor som hon vill fortsätta att studera, till exempel hur de som vårdar tar hand om, aktar och berör den mänskliga kroppen i operationsrummet.

Som så många andra nordiska omvårdnadsforskare valde Lillemor Lindwall att genomföra sin forskarutbildning vid Åbo Akademi i Vasa i Finland, där den kända omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson är professor.

– Något jag känner starkt för framöver är att forska kring hur sjuksköterskor i högre grad ska få möjlighet att använda vårdvetenskapliga teorier i praktiken.

För korrespondens:
Lillemor Lindwall, Karlstads universitet, institutionen för kemi, 651 88 Karlstad. E-post: lillemor.lindwall@kau.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida