Pillermotstånd

Pillermotstånd

Dödlig psykiatri och ?organiserad förnekelse?Peter C GŸtzsche?Karneval förlag 2016?www.karnevalforlag.se

5 oktober 2016

Peter C Gøtzsches nya bok kommer återigen utan tvekan att provocera och väcka debatt. Han har studerat den forskning som finns om psykofarmaka och dragit drastiska slutsatser: Psykofarmaka gör mer skada än nytta, bruket bör minska med 98 procent, då skulle många liv räddas.?

Han tycker att framstående psykiatriker, ”silverryggarna”, bär en stor skuld genom att försvara myter och missuppfattningar om läkemedlen.

?Peter C Gøtzsche är läkare och professor i Köpenhamn. Han är en av grundarna av Cochrane, det globala oberoende nätverk av forskare som tar fram evidens­baserade studier inom hälso- och sjukvård. Han är också föreståndare för Cochrane i Norden.?

Även hans tidigare böcker har väckt debatt. Den förra, Dödliga mediciner och organiserad brottslighet, belönades med första pris i British medical association book awards.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida