Placken i kranskärl kanske kan svältas ut

7 augusti 2000

Sedan tidigare är det känt att cancer framgångsrikt kan behandlas med så kallade angiogeneshämmare – läkemedel som hindrar att blodkärl växer in och ger näring åt cancertillväxten. Vid ateroskleroskonferensen beskrev Judah Folkman, professor vid Harvard medical school, att samma typ av läkemedel, enligt studier, kan stoppa plackbildningen i kranskärl hos möss. Placken, som består av kolesterol och muskelceller, minskade av behandlingen eftersom de liksom cancern kräver blodförsörjning för att växa till. Studier på människor är ännu i inledande stadier, men stora förhoppningar knyts till denna metod.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida