Plötslig spädbarnsdöd minskar

2 september 2002

Från 1990 till 2000 har plötslig spädbarnsdöd minskat markant. Det visar den senaste dödsorsaksstatistiken som presenteras av Socialstyrelsen. Även dödligheten totalt minskar i Sverige. Den vanligaste dödsorsaken både bland män och kvinnor är hjärt- och kärlsjukdomar, även om dödligheten minskar även där. Däremot ökar dödligheten på grund av missbruk av narkotika bland män.
Statistikrapporten Dödsorsaker 2000 finns på Socialstyrelsens hemsida www.sos.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida