Policy för återgång till yrket

10 februari 1997

VÄSTERBOTTEN. Landstinget i Västerbotten har tillsammans med Vårdförbundet SHSTF (som kom med det ursprungliga initiativet) och övriga fackliga organisationer arbetat fram en policy för hur fackliga företrädare ska kunna behålla kontakten med det ordinarie yrket. I policyn ingår regelbundna planeringssamtal (om bland annat kompetensutveckling och behovet av inskolning och utbildning) i närvaro av chefen på den arbetsplats där den facklige företrädaren har sin ordinarie tjänst. Syftet är att underlätta återgång till yrkesarbete och minska risken för omplaceringar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida