Polis hämtade ilsken patient

8 april 2002

En 39-årig man sökte på akutmottagningen för svåra smärtor i ryggen och domningskänsla i höfter och lår. Mannen hade 14 år tidigare skadat ryggen i en skoterolycka och led sedan dess av kroniska ryggbesvär. Han hade vårdats flera gånger både på ortopedkliniken och på akutmottagningen. 

Fyra månader tidigare hade en datortomografiundersökning gjorts som visade en aningen utbuktande disk (l4-l5). Eftersom mannen inte ansågs behöva operation hänvisades han till familjeläkare för besvären.

När han nu kom in till akutmottagningen konstaterades det att han var mycket spänd i lårmuskulaturen. Besvären bedömdes vara ryggskott. 39-åringen fick en injektion Ketogan 2,5 mg och en tablett Stesolid 5 mg och uppmanades att åka hem. Inget återbesök planerades.

Patienten var missnöjd med handläggningen och en sjuksköterska som kände sig hotad kallade på vakterna. De i sin tur tillkallade polis. Händelsen är inte dokumenterad i patientjournalen.

Mannen anmälde behandlingen till Ansvarsnämnden. Han skrev att sjuksköterskan med våld försökte dra ut honom från undersökningsrummet då han ville ligga kvar en stund efter injektionen. Han hade ont, men varken sjuksköterskan eller läkaren frågade hur han mådde efter sprutan.

39-åringen ville ha ett intyg för sjukresa hem, i stället väntade polisen som satte honom i en cell på polisstationen. Dessutom var han så dålig att han inte förstod hur han skulle kunna klara sig själv hemma när han inte ens kunde ta sig ur sängen.

Patienten uppgav i sitt brev att han inte längre vågade söka vård på akutmottagningen av rädsla för att samma sak skulle hända igen.

AT-läkaren skrev i sitt yttrande att mannen var känd på ortopedkliniken sedan tidigare. Efter undersökning och ordination hade hon meddelat personalen på akutmottagningen att patienten fick gå hem när smärtorna släppt. Blev patienten inte smärtfri uppmanades personalen kontakta henne för ytterligare smärtmedicinering.

Sjuksköterskan uppgav att hon inte var inblandad i undersökningen. Hon hade bara fått i uppdrag av den jourhavande kirurgläkaren att sända hem 39-åringen, som var färdigbehandlad av ortopedläkaren.

Mannen ville inte gå och önskade dessutom prata med läkaren. Sjuksköterskan talade med den jourhavande läkare som just påbörjat nattpasset. Läkaren ville inte gå in till patienten, som blev mycket aggressiv när han fick veta det.

Sjuksköterskan försökte skjuta ut båren ur rummet för att ge plats för nästa patient, men då blev mannen ännu argare. Hon var instängd i rummet, blev rädd, och bad en förbipasserande att kalla på vakterna. Vad som hände efter att de tagit över vet hon inte.

Kirurgläkaren skrev att hon fått en muntlig rapport om att patienten var färdigbehandlad och skulle hem. Eftersom sjuksköterskorna själva kan skriva sjukreseintyg så fortsatte hon sitt arbete.

Då patienten propsade på att få träffa en läkare gick hon in till honom och förklarade att den magnetröntgenundersökning han ville ha var en sak han fick tala igenom med sin läkare på ortopeden. När patienten blev ännu aggressivare efter det beskedet gick läkaren därifrån.

Den medicinska bedömningen tycks ha gått rätt till, skriver nämnden i sin bedömning. Det var inte heller fel av sjuksköterskan att tillkalla vakter när hon kände sig hotad. Däremot borde förloppet efter undersökningen och tillkallandet av vakter ha dokumenterats i den medicinska akutjournalen. Men den missen är inte så stor att det motiverar en disciplinpåföljd. Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 1969/00:a4).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida