Polisanmäld för att ha läst i Anna Lindhs journal

En av de två anställda på Karolinska sjukhuset som läste i Anna Lindhs journal kan nu bli föremål för en polisutredning.

19 september 2003

Då Anna Lindh fördes till Karolinska sjukhuset efter attacken mot henne på NK i Stockholm tog sjukhuset beslut om förhöjd sekretess. Alla inloggningar sparades och kontrollerades.

När sjukhuset misstänkte att två obehöriga personer hade gått in och läst utrikesministerns journal startade man en internutredning. Det ena fallet kunde avskrivas, men i det andra finns ett erkännande – en anställd har olovandes öppnat och läst Anna Lindhs journal.

Det strider mot gällande regler och sjukhuset bedömer det som ett mycket allvarligt tjänstefel och händelsen är alltså polisanmäld. 

Då kända människor vårdas på sjukhus råder alltid någon grad av förhöjd sekretess på journalerna och sjukhusen är extra uppmärksamma.

Den extra sekretessen framgår så fort någon loggar in till journalen. De som olovandes läste Anna Lindhs journal fick alltså reda på att den hade belagts med extra sekretess innan de började läsa den.

– Man kan ju tycka att det gör intrånget ännu allvarligare och vi kanske måste diskutera om inte sekretessrutinerna behöver skärpas ytterligare, säger Margareta Hamark, informationschef på Karolinska sjukhuset.

Också utan förhöjd sekretess går det alltid att i efterhand gå in i journalhanteringssystemet och se vilka som öppnat en journal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida