Politik

6 oktober 1997

Författare Carl-Johan Åberg
Titel Ett svårskött pastorat. Hur förnya svensk politik?
142 sidor
Förlag SNS Förlag 1997.         
Cirkapris 300 kronor
ISBN 91-7150-690-X

Det politiska systemet måste reformeras. Som det nu är konstruerat inbjuder det till alltför kortsiktiga ”lösningar” på problem som kräver mer långsiktig hantering. ”Om väljarna tillfrågats om de ville ha en politisk ledning med ökad statsskuld, ökad arbetslöshet, stillastående köpkraft, höjt skattetryck och utförsåkning i ekonomiskt hänseende på programmet, hade de aldrig valt en sådan regering”, skriver han och menar att det är precis vad de senaste 25 årens politik lett till. Grundläggande är att dagens enkammarriksdag måste bytas ut mot något som mer liknar gamla tiders tvåkammarsystem, fast ännu mer sammansatt av beslutsföra församlingar som är valda på olika sätt och vid olika tidpunkter. Carl Johan Åberg är nyligen pensionerad VD för AP-fonderna, och har tidigare bland annat varit chefredaktör för Aftonbladet och engagerad i den socialdemokratiska regeringens tjänst som statssekreterare och i praktiken handelsminister.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida