Politik

1 oktober 2001

Författare Christer Jönsson med flera
Titel Politik i globaliseringens tid
284 sidor
Förlag Studentlitteratur 2001
Cirkapris 360 kronor
ISBN 91-4401-850-9

Globalisering är ett av de nya modeord som en tid kommer att finnas på allas läppar. Men är det en ny företeelse? Eller började globaliseringen redan under de stora upptäcktsresandenas tid från 1400-talet och framåt? Eller var uppfinningen av ångmaskinen och utbyggnaden av järnvägar och telegraf den verkliga globaliseringseran? Det är ett par av de frågor som ställs i den här boken, som är resultatet av en seminarieserie vid Lunds universitet. Andra diskussionsämnen i boken är frågan om globaliseringen är positiv eller negativ, balansen mellan ekonomi och politik och inte minst hur demokratin påverkas av
globaliseringen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida