Politiker imponerade – men lovar inget

6 mars 2000

Anders Andersson (kd) är oppositionsråd i landstinget med inriktning på hälso- och sjukvård. Han ingår i den länsövergripande samverkansgrupp som är huvudman för forss, forskningsrådet för sydöstra Sverige. Han är imponerad av det Eva Benzein gjort.

– Hon har givit vetenskaplig tyngd åt kunskap och erfarenheter som annars kan uppfattas mest som tyckanden. Det kan få stor roll för både politiska och administrativa beslut om resurser i framtiden.

– Jag tror att vi på 2000-talet kommer att se två tydliga spår inom hälso- och sjukvården. Det ena är den medicinsk-tekniska utvecklingen med stora landvinningar. Det andra är att vårdens »mjuksektor« blir allt viktigare. När resurserna ska fördelas måste vi våga hävda den sektorn och inte låta den medicinsk-tekniska få hela kakan.

– Eva har visat vilken läkande och lindrande kraft det finns i att människor får reflektera och berätta om sina liv och sina förhoppningar för någon som har tid att lyssna. Det kan ge hopp och öka livskvaliteten in i det sista och för sådant måste det finnas resurser, säger Anders Andersson.

Ulf Nilsson är landstingsråd (s) i Kalmar med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor och ingår även han i samverkansgruppen för forss. Han hoppas att Evas Benzeins forskning ska inspirera fler sjuksköterskor att ge sig in på »en arena som tidigare främst varit läkarnas«.

– Sjuksköterskorna behövs i forskningen. De har så mycket att tillföra, inte minst inom omvårdnadsforskningen, där mycket mer behöver göras, säger Ulf Nilsson.

Han tycker att Eva Benzeins avhandling är ett utmärkt exempel på hur forskningsresultat både är intressanta och möjliga att koppla till det dagliga vårdarbetet.

– Resultatet kan i bästa fall bli att man kan arbeta med ny kunskap. Konkret kan det betyda en kvalitetshöjning och mindre jäkt och spring. Generellt sett är det viktigt att forskningsresultat kan användas i den löpande verksamheten och inte förpassas till databaser och arkivhyllor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida