Politiker och personal pratar

Landstingsförbundet, Läkarförbundet och Vårdförbundet anser att det finns ett stort behov av att förbättra samspelet och göra rollfördelningen tydligare mellan de grupper som har ansvar för hälso- och sjukvårdens ledarskap.

14 maj 2001

Därför har företrädare för förbunden under det gångna året träffat landstingspolitiker, administrativa chefer, verksamhetschefer och avdelningschefer från tre landsting för att utbyta synpunkter på ledarskapet i vården.

På en presskonferens berättar gruppen att det mer är arbetssättet än själva resultatet av deras arbete som är intressant. Margareta Albinsson, vice ordförande i Vårdförbundet, säger att samtalen har varit spännande och att den informella mötesformen kan vara ett sätt att förbättra samarbetet mellan grupperna.

– En del av sjukvårdens problem kan förklaras med bristen på dialog mellan politiker och tjänstemän, tillägger Stig Nyman, kristdemokratiskt landstingsråd från Stockholm.
Ingrid Liljegrääs, landstingsråd i Gävleborg, säger självkritiskt att politiker måste lära sig att hålla fingrarna borta från »hur« sjukvården utformas.

Ann Carlsvärd-Forsberg, distriktssköterska och verksamhetschef på vårdcentralen i Älvsjö utanför Stockholm, anser att det svåraste med att vara chef inom offentlig sektor är bristen på långsiktighet i de politiska besluten.

– Vi planerar vår verksamhet, men vet inte hur det blir. Trots att vi är inne i april månad har vi ännu inte fått ramarna för årets budget, till exempel.

Nu lämnar »samspelsgruppen« budkavlen vidare och uppmanar andra att ta liknande initiativ, samtidigt som de åtar sig att driva minst ett projekt om rollfördelning och samspel i sina egna landsting. Resultaten hoppas de kunna redovisa vid Jönköpingsdagarna i september.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida