Lön 2021

Politikern: Sjuksköterskornas löner ligger bra till

Politikern: Sjuksköterskornas löner ligger bra till
Regionrådet Louise Wiklund, med särskilt ansvar för sjukvårds- och personalfrågor, är själv sjuksköterska. Foto: Region Sörmland.

”Jag är fullt medveten om hur tufft det här året har varit”, säger Louise Wiklund, regionråd i Sörmland med särskilt ansvar för personal- och sjukvårdsfrågor. Men att regionens sjuksköterskor tjänar dåligt, det håller hon inte med om.

Mälarsjukhusets sjuksköterskor på operation tycker att årets lönepåslag är ”rent kränkande och oacceptabla” med tanke på vilka insatser de gjort under pandemin. Nu vill de möta ansvariga politiker och tjänstemän för att få en förklaring och har därför bjudit in regionrådet Louise Wiklund, från partiet Vård för pengarna, och hälso- och sjukvårdsdirektören Monica Samuelsson till ett möte.

Louise Wiklund är själv sjuksköterska och har parallellt med sitt politiska uppdrag hoppat in och jobbat i vården under pandemin, på 1177 och på vårdcentralen där hon har kvar sin anställning.

– Med min bakgrund som sjuksköterska och med många vänner i vården är jag fullt medveten om hur tufft det här året har varit, säger hon.

Vill hänvisa till parterna

Hon har hört av sig till sjuksköterskorna på operation och sagt att hon ska återkomma med svar på deras inbjudan. Till Vårdfokus säger Louise Wiklund att hon förstår deras frustration och inte är främmande för att träffa dem. Men frågan är hur mycket svar sjuksköterskorna kan räkna med att få.

För Louise Wiklund är inte särskilt intresserad av att prata om pengar. Hon hänvisar lönefrågan till ”parterna”, alltså Vårdförbundet och arbetsgivaren som förhandlat fram det avtal som lönerevisionerna utgår från.

Hon och de andra ledande regionpolitikerna är trots allt ytterst ansvariga för regionens budget, som skapar förutsättningarna för löneökningarna. Men exakt hur politiken resonerat när senaste budgeten sattes tycker hon är för detaljerat att gå in på.

Hon vill hellre prata om att Sörmlands sjuksköterskelöner ligger bra till i lönestatistiken, om man jämför med övriga landet. Hon säger också att vårdens medarbetare har blivit ersatta för sina extraordinära insatser under pandemin via det förstärkningsavtal som tecknats i Region Sörmland för att lösa bemanningen under pandemin, som använts i stället för det nationella krislägesavtalet.

– Syftet med förstärkningsavtalet, förutom att ge ekonomisk ersättning, var också att ge bättre möjlighet till schemaplanering och bättre återhämtning. När det gäller politiska beslut så har vi också höjt friskvårdsbidraget till 5 000 kronor och delat ut sommargåvor förra året och i år. För 2021 ligger sommargåvan på 2 000 kronor, vilket är maxbeloppet för vad man får betala ut, säger Louise Wiklund.

Växande missnöje

Operation- och anestesisjuksköterskorna fick årets nya lön i maj, bara några dagar efter nyheten om att Region Sörmland går med stor vinst. Men det här är pengar som regionen fått för att klara av att hantera konsekvenserna av pandemin och som kommer att behövas till detta, enligt Louise Wiklund.

I Norge strejkar just nu sjuksköterskor för högre löner. I Danmark var också en strejk på gång. I Sverige kokar missnöjet bland vårdanställda. Pandemin har om något fått vårdens medarbetare att förstå sitt värde. Vilket ansvar har du som politiker för att sjuksköterskorna på exempelvis operation inte känner sig rätt värderade?

– Om jag har ansvar för att de inte känner sig rätt värderade? Ansvaret för avtalet ligger hos parterna. Det vi planerar dock är en ny lönekartläggning inför nästa lönerevision, för som politiker har jag ansvar för att vi ligger bra till lönemässigt jämfört med andra, säger Louise Wiklund.

Hon är stolt över alla som gjort ett så bra jobb under pandemin och tycker att region Sörmland klarat av utmaningen på bästa sätt, på alla nivåer.

Men vem ska bemöta och svara på frågor från frustrerade sjuksköterskor som inte tycker att de fått betalt för sin insats?

– I det här fallet kommer jag att bemöta dem. De ska prata med mig som politiker och med sitt eget fackförbund så klart, det måste ändå vara de som förhandlar fram bra avtal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida