”Politikerna har ansvar”

6 mars 2018

Inte sällan försvarar sig politiker med att de inte ska ”lägga sig i”, men hur ska man kunna ansvara för arbetsmiljön om man inte lägger sig i? Den frågan ställs i en motion som vill göra politikernas ansvar för arbetsmiljön tydligt. Motionärerna anser att Vårdförbundet ska uppmärksamma politiker på alla nivåer om deras arbetsgivaransvar.

MOTION #49
Arbeta för att tydliggöra sjukvårdspolitikernas arbetsgivaransvar
Christine Lindkvist, Johan Bäckander, Charlotta Dickman m fl

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida