Politiskt stöd borgar för fortsättning

Idén om ett tillsynsteam har växt fram under flera år. Det fanns med i socialnämndens verksamhetsplan redan från 2001, verksamheten startade våren 2003. Helen Holmberg, förvaltningschef för vård och omsorg i Kristinehamns kommun, understryker att tillsynsteamet inte är ett projekt utan ingår i den ordinarie verksamheten. Det borgar för att teamet kommer att finnas kvar.

– Och vi har fullt politiskt stöd för verksamheten, säger hon.

I början blandade teamet personal- och brukarperspektiven. Inget fel i det, säger Helen Holmberg. Men:

– Man måste ha klart för sig vad man gör. Vi valde att renodla brukarperspektivet.

Helen Holmberg understryker att det är viktigt att masen har en granskande roll och arbetar med att utveckla verksamheten. Hon ska »stå bredvid« och se efter om det ur brukarens perspektiv är en säker vård och omsorg och inte samtidigt behöva ha en chefsroll med allt vad det innebär.

Tillsynsteamet har till uppgift att »utöva planerad pedagogisk tillsyn«, som det heter i en tjänsteskrivelse. Allt redovisas inför socialnämden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida