Positiv särbehandling

31 mars 2006

Den statliga Diskrimineringskommittén föreslår att universitet och högskolor ska få fortsätta att tillämpa så kallad positiv särbehandling på grund av kön vid antagningen till nya kurser. Det innebär att man ska kunna ge manliga sökande företräde till utbildningar som domineras av kvinnor och tvärtom. Däremot säger kommittén nej till att personer ska få företräde på grund av sin etniska bakgrund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida