Positivt med arbetstidsmodeller – om de införs på rätt sätt

En utvärdering som gjorts av arbetstidsmodeller i Kronoberg visar att de anställda mår bättre och har större möjlighet att styra sin arbetstid än med traditionellt schema. Vårdförbundet varnar dock för att man inför modeller enbart för att lösa en brist.

Sammanlagt sju vårdavdelningar i Växjö och Ljungby ingår i den utvärdering som gjorts av Växjö universitets Centrum för ledarskapsutveckling. Avdelningarna har skiftande verksamheter och modellerna ser olika ut även om alla bygger på årsarbetstid.

Utvärderingen pekar på en rad positiva fördelar med modellerna, jämfört med traditionellt schema. Bland annat:

  • förbättrat arbetsklimat
  • bättre möjligheter till återhämtning och därmed positivt för hälsan
  • större möjlighet att påverka den egna arbetstiden
  • arbetet upplevs mindre slitigt
  • lättare planera fritidsaktiviteter och barntillsyn

Ska kunna påverka

Men för att det ska fungera på ett bra måste vissa krav vara uppfyllda, enligt rapportförfattarna. De anställda ska kunna vara med och påverka införandet av modellen och hur den ska se ut. Det ska finnas en tydlig förståelse och ett intresse för det hos ledningen. Där har det funnits brister på ett par enheter.

Vidare måste det finnas en tydlig koppling till verksamhetens krav. Även på den punkten har det, på vissa håll i alla fall, funnits brister.

Bra med fristående utvärdering

Anita Åkesson, Vårdförbundets ordförande i Kronoberg, säger att det är positivt att landstinget låtit en utomstående göra utvärderingen. Hon tycker också att det är bra med arbetstidsmodeller.

– De leder till att det blir rätt bemanning vid rätt tillfälle och det är bra för både personalen och patienterna.

Samtidigt ser hon en fara.

– Jag tycker att man kan se en tendens att arbetstidsmodeller införs för att lösa en personalbrist, till exempel inför sommaren. I stället borde man se på vilka krav som verksamheten ställer, säger hon.

Handlar bara om individens behov

Cecilia Helldén är ombundsman för Vårdförbundet i Skåne och har fått i uppdrag av Vårdförbundet att utvärdera de arbetstidsmodeller som finns i landet. Hittills har hon granskat 121 stycken, bland dem de sju i Kronoberg.

– I Kronoberg är syftet uppenbarligen att arbetstidsmodellerna ska påverka hälsan positivt. Det genomsyrar hela rapporten och den ger därför en bild av att det de gjort i Kronoberg är väldigt bra. Men verksamhetens mål saknas och jag ifrågasätter om de här modellerna stimulerar den professionella yrkesutvecklingen, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida