Postexponeringsprofylax vid hiv-smitta i vårdarbetet

6 september 1999

Det är möjligt att ge så kallad postexponeringsprofylax till den som stuckit sig på en nål som är kontaminerad med hiv-smittat blod. Socialstyrelsen och Arbetarskyddsstyrelsen informerar om detta i meddelandeblad nummer 19/99.

Smittrisk finns speciellt vid djupa stick med blodiga kanyler. Antiviral behandling med en kombination av AZT och 3TC bör startas så snart som möjligt efter sticket och pågå i en månad. Värdet av behandlingen anses tveksamt om den sätts in 24 timmar eller senare efter sticktillfället. Den som stuckit sig bör snarast ta kontakt med hiv-mottagning, infektionsjour eller företagshälsovård för att få smittrisken bedömd. Hiv-antikroppstest tas direkt samt sex veckor, 3, 6 respektive 12 månader efter sticket. Den som har varit utsatt för smittorisk kan desstuom ha stort behov av psykosocialt stöd efter stickskadan. Stödet bör ges någon annanstans än på den egna arbetsplatsen.

Meddelandebladet i sin helhet finns på Socialstyrelsens hemsida på Internet: www.sos.se/sos/publ/medblad/mb9919.htm

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida