Postoperativ smärta

6 september 1999

Författare Narinder Rawal
Titel Postoperativ smärta – behandling,
kvalitetssäkring och organisation
176 sidor
Förlag Studentlitteratur 1999.
Cirkapris 288 kronor
ISBN 91-44-49291-X

Postoperativ smärta är ett onödigt lidande som kan påverka patientens mobilisering och fördröja tillfrisknandet efter en
operation, säger författaren till denna bok. Patienterna behöver som regel effektivare analgetikaterapi och ofta tätare doser efter operation än vad som normalt ges. Bristande organisation och kvalitetssäkring av den postoperativa vården är en viktig orsak till bristerna. Sjuksköterskor på alla vårdavdelningar behöver kunskap om att skatta smärta, exempelvis med VAS, anser han. Boken fokuserar på praktiska aspekter i den postoperativa vården.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida