Covid-19

Press på vårdcentraler inför vaccination

Distriktssköterskan Pernilla Alencar Siljehag känner oro inför vaccinationsvåren. Hon märker en förväntan på att sjuksköterskorna ska ställa upp och arbeta extra. ”Vaccineringen riskerar att användas i den stenhårda konkurrensen mellan vårdcentralerna”, säger hon.

Distriktssköterskan och vårdutvecklingsledaren Pernilla Alencar Siljehag känner sig klämd från två håll. Pressen att jobba intensivt å ena sidan och att inte kunna säga nej å andra sidan för att konkurrensen inom Stockholms primärvård är så hård.

Pernilla Alencar Siljehag, distriktssköterska och vårdutvecklingsledare.

Hon arbetar själv på en vårdcentral i Stockholm.

– Det är klart att man vill ställa upp och också vara med nu när vaccinet har kommit. Men vi känner oss också pressade att jobba hårt nu när alla i riskgrupperna ska vaccineras på några månader.

Hon menar att det är dags att diskutera arbetsvillkoren i primärvården, på samma sätt som det gjorts vad gäller vårdpersonalen i akutsjukvården under pandemin.

– Vi borde få en rimlig ekonomisk ersättning, kanske krislägesavtalet behövs i primärvården nu.

Samtidigt tycker hon att det är svårt för sjuksköterskor i primärvården att säga ifrån. Hon menar att det beror på konkurrensen från privata företag.

Sedan de så kallade nätläkarföretagen började etablera sig med fysiska vårdcentraler öppnades också möjligheten för patienter att lista sig där, vilket de gjort i en strid ström.

Pernilla Alencar Siljehag menar att för traditionella vårdcentraler kan det hota verksamheten.

– Den nya marknaden etablerar sig med en väldig fart. Vissa tidigare nätläkarmottagningar har nu fler listade patienter än vanliga vårdcentraler har. Vi är nu alla konkurrenter.

Hon kan se att det ger vissa patienter stora fördelar, som att snabbt kunna få vårdkontakt även för mindre allvarliga åkommor.

Visa fördelar med fysisk vårdcentral

Men just nu tycker hon att konkurrenssituationen aktualiserats.

– Vaccinationen är en möjlighet för vårdcentraler att lyfta fram sina fördelar för sina patienter, genom att effektivt sätta igång och vaccinera. Vi behöver då ställa upp och arbeta intensivt.

Vårdcentralerna i Stockholm ska vaccinera de prioriterade grupperna som är på tur efter fas 1.

– Det är en stor belastning för primärvården. Jag vill att vi ska diskutera vilka arbetsvillkor som ska råda. Men det är ett svårt samtal att ta i den konkurrensutsatta situationen i Stockholms primärvård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida