lön och villkor

Pressat på kardiologen: 16 sjuksköterskor har sagt upp sig

Pressat på kardiologen: 16 sjuksköterskor har sagt upp sig
Andreas Filipsson, sjuksköterska på kardiologen i Sundsvall och förtroendevald i Vårdförbundet Västernorrland, hoppas att hans kollegor får igenom sina krav på minskad beläggning och bättre arbetstider. Foto: Privat.

På kardiologen i Sundsvall har 16 av 26 sjuksköterskor sagt upp sig inom loppet av tre veckor. ”Arbetsbelastningen har varit för hög och de upplever att ingen har lyssnat”, säger Andreas Filipsson, sjuksköterska på enheten och förtroendevald i Vårdförbundet.

Det har varit tufft under en längre tid på kardiologavdelningen på sjukhuset i Sundsvall, enligt Andreas Filipsson. Redan före pandemin var arbetsbelastningen hög och under pandemin blev det värre. I höst kom det inte heller någon vändning.

– Det är som att sommarsituationen aldrig tar slut. Avdelningar har fortsatt vara hopslagna. Det blir bara trängre och vi har fått flera olika specialiteter att hantera, inte bara kardiologipatienter, säger Andreas Filipsson.

Personalen på avdelningen har provat alla ”vanliga vägar” för att uppmärksamma cheferna på situationen, förklarar Andreas Filipsson.

– De har tagit det med cheferna och med oss i facket. De har lyft massa olika förslag till åtgärdspunkter och fått noll respons. Nu orkar de inte mer.

Tjänster på kardiologen

Kardiologavdelningen i Sundsvall har sammanlagt 42,5 sjukskötersketjänster. Av dessa är redan fem vakanta och elva sjuksköterskor är tjänstlediga, föräldralediga eller sjukskrivna. Av de 26 som nu är i tjänst har 16 sagt upp sig. Om uppsägningarna verkställs kring jul har avdelningen bara 10 sjuksköterskor kvar.

En grupp med sjuksköterskor och undersköterskor har träffats och sedan gått ut med en gemensam debattartikel i Sundsvalls tidning. Under loppet av tre veckor har 16 sjuksköterskor på enheten också sagt upp sig.

– De gjorde det inte som en homogen grupp, alla beslut är individuella. De flesta har tänkt på det ett tag och börjat se sig om efter andra jobb. Samtidigt vet jag att alla egentligen vill jobba kvar på kardiologen.

Krav för att riva upp uppsägningar

För att sjuksköterskorna ska kunna tänka sig att riva upp sina uppsägningar, har de nu ställt tydliga krav till sjukhusledningen.

Det första och viktigaste kravet handlar om färre patienter per sjuksköterska än i dag, och då bör det vara just kardiologipatienter, enligt Andreas Filipsson som förklarar att beläggningsgraden har varit för hög för länge.

– I dag är det inte ovanligt med 9-10 patienter per sjuksköterska, och då är det omöjligt att bedriva god och säker vård.

Det andra kravet sjuksköterskorna ställer för att riva upp sina uppsägningar, är att få gå ner på 85 procents arbetstid med full lön.

– De behöver återhämtning för att ha jobbat så mycket övertid och så pressat under lång tid. De känner sig utarbetade och rädda för att bli sjuka som flera av kollegorna redan blivit.

”Svårt läge på många avdelningar”

Eva Norum, verksamhetschef för kardiologavdelningen, kan i nuläget inte lämna besked om dessa krav, men berättar att diskussioner nu pågår i chefsleden. Frågan har lyfts till tf hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Norman, som också var med på ett möte där sjuksköterskorna berättade om sin situation och förde fram sina krav.

– Det är klart att vi behöver göra det vi kan för att de som lämnat in en uppsägning inte fullföljer den. Det är en oerhört kompetent arbetsgrupp som jobbar på kardiologen och de har verkligen gjort vad de har kunnat. Vi behöver se till att de får en arbetsmiljö så att de kan vara kvar, säger Eva Norum.

Varför har ni inte agerat tidigare?

– Det har varit ett svårt läge på många avdelningar. Men fakta visar att kardiologen har haft mer överbeläggningar. Det är det vi måste agera på nu. Vi har täta träffar för att se hur vi kan få en lägre beläggningsgrad där, utan att det blir överbeläggningar på andra avdelningar.

Vad gäller att möta kravet på 85 procents arbetstid med full lön ber Eva Norum om att återkomma. Frågan diskuteras nu med den högre sjukhusledningen och hr-ansvariga.

– Det är en pågående dialog nu, som vi inte kan ge ett snabbt svar på, säger Eva Norum.

Hon berättar om ett tufft rekryteringsläge och en svår situation för hela sjukhuset. Redan för fem år sedan kom signaler om hög arbetsbelastning på kardiologen. Under de senaste två åren har läget successivt försämrats. Brist på personal har gjort att vakanta tjänster har fyllts på med hyrsköterskor och vårdplatser har fått stängas. Situationen är liknande för flera avdelningar, enligt Eva Norum, som själv tillträdde som verksamhetschef för kardiologen och avdelningen för medicin först i maj 2022.

Vite på 15 miljoner från Ivo

Sundsvalls sjukhusledning har även ett viteshot på 15 miljoner kronor från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, hängande över sig. Den 30 september skulle sjukhuset ha 219 disponibla vårdplatser, men har ännu inte kommit i närheten av att leverera detta. Nu är 193 vårdplatser öppna. Dessa övergripande frågor hänvisar Eva Norum vidare till högre chefer inom organisationen.

– Vi har inte bara ett enskilt problem på kardiologiavdelningen. Det finns ett stort övergripande arbetet som måste göras, säger Eva Norum.

Även Andreas Filipsson ser med oro på den större bilden med brist på sjuksköterskor och vite från Ivo.

– Situationen hos oss på kardiologen gör ju inte saken bättre. Slutar de här sjuksköterskorna måste vi minska vårdplatserna drastiskt. Jag ser ingen annan lösning på situationen, säger Andreas Filipsson.

Vad kan det få för konsekvenser om uppsägningarna fullföljs?

– Det blir en katastrof. Vi kan inte bedriva den här vården med akuta hjärtinfarktsåtgärder och länsuppdraget vi har för hela Västernorrland med så lite personal.

Kardiologavdelningen har även uppdraget att ta hand om alla ambulans-ekg:n i Västernorrland. Det är hjärtsjuksköterskorna oftast som gör bedömningen, och det finns en hjärtintensivavdelning med sex platser kopplad till uppdraget. Att ha uppdraget rullande med 16 färre sjuksköterskor är omöjligt, enligt Anderas Filipsson.

– Det finns inte heller någon annan enhet som kan hantera det. Och patienter kommer att dö i hjärtsjukdom om vi inte har den vården.

Andreas Filipsson jobbar fackligt för Vårdförbundet i Västernorrland på 45 procent av sin arbetstid och två dagar i veckan arbetar han kliniskt på kardiologen. Han är själv inte med i gruppen bakom debattartikeln och har heller inte sagt upp sig, men finns som ett stöd för medarbetarna. Ingen av de sjuksköterskor som har sagt upp sig har velat ställa upp i intervjuer, utan den rollen har Andreas Filipsson axlat som förtroendevald.

– Jag har dragit i en del övergripande saker, men det är jättebra att medarbetargruppen också jobbat parallellt och tagit ett eget ansvar i att driva frågorna. Ju fler vi är desto bättre blir det, så det är en bra kombination.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida