Primärvården får 17 miljoner kronor till alkoholförebyggande

Ett välkommet besked, säger distriktssköterskornas ordförande om regeringens beslut att ge primärvården 17 miljoner kronor till alkoholförebyggande arbete.

17 november 2005

Regeringen har avsatt nästan 17 miljoner kronor till det alkoholförebyggande arbetet i landstingens primärvård.

– Det var ett oerhört välkommet besked och en stark signal om hur viktigt det förebyggande arbetet är, konstaterar Inger Rising, ordförande i riksföreningen för distriktssköterskor.

Pengarna ska gå till att utveckla strukturer för det preventiva arbetet och regeringen vill stödja de landsting som satsar på utbildning och kompetensutveckling. En förutsättning för att få pengar är att landstinget själv står för minst hälften av kostnaderna för utvecklingsarbetet.

– Primärvården är den absolut mest naturliga delen av hälso- och sjukvården för att arbeta förebyggande. Våra medlemmar känner sin befolkning och står upp för att möta deras behov, från barnaåren till de äldre äldre. De är en oerhört viktig grupp i det förebyggande arbetet, säger Inger Rising.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida