Primärvårds-VIPS klar

8 juni 1998

Nu är arbetet med att anpassa VIPS sökord till primärvårdens behov klart. Riksföreningen för distriktssköterskor har tillsammans med forskargruppen bakom VIPS-modellen deltagit i ett gemensamt utvecklingsprojekt. Resultatet redovisas i en liten folder, Prim-VIPS, som kan beställas från Margaretha Ehnfors, fax 019-25 02 11, Ingrid Thorell-Ekstrand, fax 08-540 684 93 eller Anna Ehrenberg, fax 023-390 32. Priset är 18 kronor styck inklusive moms, frakt tillkommer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida