Pris för bästa poster

16 juni 1997

Eva-Lena Jarnegren och Anders Davidsson vann 12 000 kronor för en av de bästa postrarna på 5th World Congress for Nurse Anesthetists. Postern visade den perioperativa journal de två anestesisjuksköterskorna från Ryhovs sjukhus i Jönköping tagit fram med operations- och intensivvårdskolleger.
Den perioperativa journalen följer med patienten genom vården och blir på så vis både billigare och effektivare än när alla har var sin, samtidigt som dubbelarbetet undviks. Kongressen hölls i Wien i slutet av april.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida