Pris för vårdutveckling

8 januari 2001

VÄRMLAND. Det palliativa teamet i norra Värmland, det enda i länet, har fått pris för att de utvecklat sin verksamhet genom ett multiprofessionellt sammansatt team och därmed förbättrat vården för patienterna. Drivande i teamet har varit sjuksköterskan och koordinatorn Maria Sikte Kjellberg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida