Prisad för mångsidig service

9 augusti 2004

Årets utmärkelse för kvalitet och ledarskap i vården har Landstingsförbundet i år givit till teknik- och driftservice i Jönköping. Enheten bistår sjukvården med bland annat medicinsk teknik, lokalvård, restaurang, bevakning och bårhus. Synliga och engagerade ledare på alla nivåer, nämner domarkommittén som en förklaring till framgången.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida