Privat barnsjukhus hotar offentliga vården?

Ett privat barnsjukhus ska öppnas i Stockholm. Men Vårdförbundet är kritiskt: På längre sikt kan helt privat vård minska viljan att betala skatt för den offentligt finansierade vården, säger Vårdförbundets förbundssekreterare Eva-Lisa Krabbe.

24 oktober 2007

Det är i anslutning till det privata Sophiahemmets sjukhus som barnsjukhuset Martina enligt planerna ska öppna nästa år. Målgruppen är föräldrar som ska teckna en privat försäkring för sina barn som tillförsäkrar dem tillgång till det nya sjukhuset.

Sjukhuset ska också ta emot akuta besök – men då får patienten ingen subvention av samhället utan måste betala den verkliga kostnaden för vården.

– Det de försöker göra är att konkurrera med att de inte har någon kö, kommenterar Vårdförbundets förbundssekreterare Eva-Lisa Krabbe. Det är inte så att privat vård per definition är bättre än offentlig.

Köer en organisationsfråga

Men köer är oftast en organisationsfråga, menar hon.

– Om alla ska passera nyckelhålet läkaren uppstår det köer. Men om man ser till att matcha behovet mot kompetensen så kommer alla fram till vården snabbare.

Hon tar exemplet med remisstvång till sjukgymnast, som innebar att den som behövde träffa en sjukgymnast först måste gå till en läkare för att få en remiss. Och det finns flera sådana exempel på onödiga omvägar.

– Sedan finns det ju områden där det verkligen är kö, till exempel till transplantationer, men där är skälet organbrist och inte driftsformerna, säger Eva-Lisa Krabbe.

Slår vakt om offentlig finansiering

Vårdförbundet har inga problem med privata producenter i vården – tvärtom välkomnar man mångfalden. Men samtidigt värnar förbundet om den offentligt finansierade vården.

Rent privat vård som det här är fråga om konkurrerar på en marknad där befolkningen redan har betalt för vården en gång. Det betyder att de som väljer privata försäkringar betalar vården två gånger.

– På sikt kan det minska betalningsviljan till och underlaget för den offentliga vården, säger Eva-Lisa Krabbe.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida