Privat stamcellsbank startar

Privat stamcellsbank startar
Mycket hopp sätts till att stamceller i framtiden ska kunna behandla och bota olika sjukdomar. Illustration: Gunilla Elam

Familjer som vill spara navelsträngsblod kan betala för att få lagra det. Men det finns inga löften om att stamcellerna kan bota sjukdomar.

Blodet i det nyfödda barnets navelsträng är fyllt med stora mängder värdefulla stamceller som kan användas för att behandla blodsjukdomar. Därför inrättades 2005 en nationell navelsträngsblodbank vid Sahlgrenska universitetssjukhuset för att öka tillgången på stamceller för benmärgstransplantationer i världen.

Blodet samlas in på förlossningsklinikerna i Göteborg och i Huddinge utanför Stockholm och det är frivilligt för familjerna att delta.

Kommersiell stamcellsbank startar 

Nu vill en grupp forskare tillsammans med bolaget Karolinska Institute Holding AB och läkemedelsföretaget Diamyd Medical starta Sveriges första privata, kommersiella navelsträngsblodbank.

Tanken är att de blivande föräldrar som vill och har råd ska kunna spara sina stamceller för framtida bruk, ifall de själva eller någon annan i familjen skulle bli sjuk. Men trots kostnaden, uppskattningsvis 20 000-30 000 kronor, finns det inga garantier för att stamcellerna någonsin kommer till användning. Sparandet sker på spekulation.

– Det finns i dag ännu ingen forskning som otvetydigt visar att sådant här sparande av sina egna stamceller har någon nytta. Men vår bedömning är att fältet kommer att växa och därför vill vi erbjuda föräldrar den här möjligheten, säger Hans-Peter Ekre, chef för den privata navelsträngsblodbanken.

Bygger er affärsidé på föräldrarnas oro, så att de tror att detta är något man måste haka på?

– Nej, ingen blir lovad något alls. Det är upp till var och en att själv bedöma. Vi vet att det finns ett intresse och att svenskar redan i dag vänder sig utomlands för att spara sina stamceller, säger Hans-Peter Ekre.

Privata navelsträngsblodbanker har funnits i USA i flera år och det förekommer även i flera europeiska länder.

Startar vid årsskiftet

Den svenska, privata banken planerar att starta vid årsskiftet och den kommer att inhysas i forskningsparken Novum vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Utöver privat familjesparande ska en parallell bank etableras för forskning.

Hans-Peter Ekre ser inte att verksamheten skulle konkurrera med den blodbank som redan finns vid Sahlgrenska, utan betecknar den privata som ett komplement.

Diamyd Medicals kärnverksamhet är att utveckla ett vaccin mot diabetes, en sjukdom där det även forskas på stamceller som en möjlig terapi.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida