Privata företag lika bra på jämställdhet

10 februari 1997

Jämställdhetsombudsmannen, JämO, fortsätter sitt arbete med att granska arbetsgivares jämställdhetsplaner. Senast riktade man uppmärksamheten mot 123 privata arbetsgivare i Västerbotten. Tidigare har bland annat kommunerna, politiska partier, arbetsmarknadens parter och delar av rättsväsendets granskats. Västerbottenföretagen klarar sig bra i konkurrensen med dessa arbetsgivare. Allra bäst var ett utbildningsföretag, ett elektronikföretag och ett spelföretag. Exempel på positiva jämställdhetsåtgärder i dessa företag är att uppmuntra män att ta föräldraledigt, att öka informationen om sexuella trakasserier, arbetsrotation och självstyrande grupper för att komma åt könsmässiga skillnader i sjukfrånvaro samt ett partsgemensamt arbete för att uppnå en könsneutral lönesättning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida