Privatanställda föreslås få meddelarskydd

Meddelarskyddet som i dag enbart gäller offentligt anställda ska utvidgas, enligt ett förslag från regeringens utredare Sören Öman.

9 april 2001

Privatanställda som arbetar inom verksamheter med anknytning till det allmänna, till exempel en privat vårdcentral som anlitas av landstinget, ska enligt förslaget få rätt att uttala sig för journalister och själva publicera åsikter och upplysningar om sin verksamhet. Och detta ska kunna ske utan att arbetsgivaren ska få forska efter källor eller utsätta den som lämnar uppgifterna för repressalier. Vissa undantag kommer dock att finnas, bland annat uppgifter som kan skada arbetsgivaren i konkurrenssammanhang och uppgifter om enskilds personliga ekonomiska förhållanden om det anses kunna skada.

»Tanken är god, men det är tveksamt om förslaget ger det skydd vi vill ha och som utlovats«, säger Vårdförbundets jurist Carl Falck.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida