Privatiseringsförbud på remissrunda

8 maj 2000

Från den 1 januari 2001 blir det förbjudet att privatisera eller att starta nya privata akutsjukhus, om den privata ägarens mål med verksamheten är att ge vinst. Men de som redan finns får bli kvar i privat ägo. Det är innebörden av ett förslag till en ändring av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som socialdepartementet nu remissbehandlar.

Förbudet mot privat drift med vinstsyfte ska bara gälla akutsjukhus. Andra vårdinrättningar och öppenvård omfattas inte.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida