Profession. Sjuk bild av sjuksköterskan?

Trötta på att få mer uppskattning för sina personliga egenskaper än för sin kunskap började Frida Sköld och Erica Berg fundera över bilden av sjuksköterskan — och sjuksköterskornas självbild.

5 oktober 2011

Det var gemensamma upplevelser som fick sjuksköterskorna Frida Sköld och Erica Berg att skriva sin C-uppsats under rubriken ”Passion eller profession? Dagstidningarnas konstruktion av den svenska sjuksköterskan”.

Båda reagerade på hur ytligt bekanta kunde ha åsikter om dem som sjuksköterskor, endast utifrån en grund uppfattning om hur de är som personer.

— Vi fick ofta höra ”du blir säkert en bra sjuksköterska” när vi var snälla, trevliga och lyssnade en extra stund. Kommentaren kom från människor i vår närhet utan insikt i vårt professionella arbete, säger Frida Sköld.

Genom att studera tidningsartiklar ville de ta reda på om medierna sprider en gammaldags och förenklad bild av sjuksköterskan. Om yrket är tyngt av sitt historiska arv och om bilden som förmedlas till allmänheten skiljer sig från den riktiga beskrivningen av professionen.

Resultatet av undersökningen visar på allt detta, men också på att sjuksköterskor själva bidrar till en bild av sjuksköterskan som osjälvisk och självuppoffrande.

Insändare skrivna av sjuksköterskor visade sig ofta ha patienten i fokus, oavsett vad de handlade om. Sjukskötersk­ornas utveckling, kompetens och löneutveckling kom i andra hand.

— Att värna om patienten är något bra. Men ibland måste vi sätta oss själva främst. Professionen behöver få mer utrymme och vi sjuksköterskor måste själva bidra till att skapa det utrymmet, säger Erica Berg.

Efter att ha praktiserat och arbetat i olika delar av vården har båda insett ett dilemma med omvårdnad. Sjukskötersk­or gör mycket professionellt arbete, men ofta är det små mänskliga saker som ett ”hej” eller ett ”god morgon” som patienter ser och uppskattar dem för.

Bemötande är viktigt, men om det fanns mer kunskap i samhället om sjuksköterskors faktiska kunnande, kompetens och ansvar skulle sjukskötersk­or säkert få mer uppskattning för det, resonerar Frida Sköld och Erica Berg. Det skulle i sin tur ge en positiv effekt på yrkets status, löneutveckling och sjuksköterskornas självbild.

Medierna bidrar till bilden av sjuksköterskan som mer passionerad än professionell. Men sjuksköterskorna själva riskerar också att göra det när man med omedveten osjälviskhet ser till att patienter får bästa möjliga vård oavsett vårdtyngd, säger Frida Sköld.

— Det är känsligt, för vi går in i det här yrket med viljan att hjälpa andra. Men vi gör det inte på frivillig basis, det är ändå ett jobb, ett jobb som vi ska ha betalt för.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida