Professur i hälsoinformatik

1 september 2006

Högskolan i Kalmar får en professur i hälsoinformatik med inriktning mot läkemedelsvetenskap genom ett samarbete med Apoteket AB. Tillsammans med farmaceututbildningen och hälsoekonomprogrammet kommer sjuksköterskeutbildningen att dra nytta av den nya professuren och de doktorandtjänster som kommer att knytas till eHälsoinstitutet vid högskolan. www.hik.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida