Professurer i biomedicinsk laboratorievetenskap inrättas

Inom kort kan Sverige ha fått sin första professor i biomedicinsk laboratorievetenskap. Såväl Karolinska Institutet i Stockholm som Malmö högskola har beslutat att inrätta var sin professur inom området. I Göteborg tas beslut 18 oktober.     

1 november 1999

– Det ska ses som ett erkännande av medicinsk laboratorievetenskap som ett eget akademiskt ämne, säger Fred Kahn, chef för avdelningen för biomedicinsk laboratorievetenskap vid Malmö högskola.

Sedan tidigare är det möjligt att ta såväl kandidat- som magisterexamen inom ämnet biomedicinsk laboratorievetenskap. I och med inrättandet av professurer blir det även möjligt att fortsätta med forskarutbildning.

– På sikt leder det naturligtvis till att vi får fler docenter och ökad forskning, säger Fred Kahn.

Både i Malmö och i Stockholm är det sagt att tonvikten ska ligga på den kliniska laboratorievetenskapen. Annonserna planeras vara färdiga i höst.

Ska vara biomedicinsk analytiker
På Karolinska institutet är professuren förenad med en befattning som biomedicinsk analytiker. I Malmö finns inget sådant krav.

– Men vi kommer ändå att kräva att den sökande är biomedicinsk analytiker, säger Fred Kahn.

Det finns i dag cirka 120 biomedicinska analytiker som har disputerat. Av dessa är cirka 25 docenter.

Hur det blir i Göteborg avgörs tidigast den 18 oktober. Sektionen för vårdvetenskap, Sahlgrenska universitetssjukhuset, har i en skrivelse till medicinska fakultetsnämnden nyligen föreslagit att en professur i biomedicinsk laboratorievetenskap ska inrättas.

– Men vi vet ännu inte hur det går, säger Ingalill Nordin, chef för institutionen för medicinsk laboratorievetenskap
i Göteborg.

– Det finns ett visst motstånd här. Framför allt bland medicinarna. Så det kommer nog inte att gå raka spåret igenom.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida