Proffs mitt i krisen

Proffs mitt i krisen
Sineva Ribeiro.

Tack för det mod och den professionalitet ni visar i coronakrisen. Vi kämpar för att ni ska få en fungerande arbetssituation i denna svåra stund.

31 mars 2020

ORDFÖRANDEN HAR ORDET. Sedan förra numret av denna tidning har världen förändrats på grund av coronavirusets framfart. På extremt kort tid har gränser stängts, riktlinjer ändrats och vardagslivet blivit helt annorlunda för oss alla. Vårdförbundets medlemmar gör enorma insatser i kampen mot coronaviruset och er kunskap är nödvändig för att vården ska fungera patientsäkert. Det är ett imponerande arbete som pågår i frontlinjen för att möta och behandla patienter! Av sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor inom infektion, skolsköterskor, distriktssköterskor men också tusentals biomedicinska analytiker som analyserar prover och röntgensjuksköterskor som röntgar lungor. Landets barnmorskor mobiliserar kraft och enighet kring vården för kvinnor med misstänkt eller konstaterad coronainfektion i samband med graviditet och förlossning.

Ni medlemmar gör livsviktiga insatser i den pågående kampen mot corona, och för det emottar ni nu befolkningens tacksamhet på en mängd olika sätt. Även statsministern och till och med kungen har uttryckt sitt varmaste tack! Det är fint att se, samtidigt som det är olyckligt att det ska krävas en pandemi för att vårdens organisering, kompetensförsörjning och arbetsvillkor ska få den uppmärksamhet och gemensamma debatt som den behöver.

Aftonbladet beskrev det väldigt bra i en ledartext: ”Vårdpersonalen är årets svensk varje dag och villkoren i vården måste spegla det. Visst kan vi hylla vårdpersonalens insatser och tacka dem för deras arbete. Det ska vi så klart också göra. Men att från politiskt håll knåpa ihop gråtmilda delningsbilder om vårdpersonalens förträfflighet i en kris är rent och skärt trams i jämförelse med bra arbetsvillkor, rimliga löner och en schysst arbetsmiljö i vardagen. Det ska inte krävas en pandemi för att någon ska begripa det här. Den som säger tack i dag måste också agera i morgon för att vi ska ha en robust välfärd och vård alla dagar, kris eller inte.”

Regeringen och myndigheterna har vidtagit åtgärder och visat handlingskraft. Men mer krävs för att vårdsystemet ska klara coronakrisen. Vi efterfrågar, för våra 114 000 medlemmars räkning, en mängd akuta åtgärder och får gott gehör i en situation som kommer att pågå under en längre tid och kräva mycket av oss alla. Vi samtalar med politiker, myndigheter och andra aktörer för er räkning. Håll utkik på vår hemsida för att se alla nyhetsartiklar, tv-inslag, debattartiklar, radiointervjuer som jag och förtroendevalda gör.

Har du frågor om corona och covid-19 gällande ditt arbete? Läget kan snabbt förändras och därför samlar vi information för dig som medlem och uppdaterar den kontinuerligt på vardforbundet.se. Hör av till Vårdförbundet direkt på 0771-420 420 för rådgivning om din arbetssituation under coronakrisen. Vi finns här för dig i denna ansträngda situation.

Ta hand om dig och de dina!

Sineva Ribeiro,
ordförande Vårdförbundet

Ur min agenda i april:

14: TCO styrelsemöte

28-29: TCO förbundskonferens

  • Samt en mängd möten som sker via Skype och telefon — samtliga fysiska möten är inställda på grund av den rådande situationen med smittorisk.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida