Projekt för att få starka chefer

10 mars 1997

ÖSTERGÖTLAND. ”Quo Vadis” heter den utvecklingslinje för avdelningschefer som SHSTF-avdelningen i Östergötland startar i april. Syftet är att få ”starka och tydliga chefer med lust och förmåga att utöva makt”, säger avdelningsordföranden Ann-Sofie Cederörn. Meningen är också att tydliggöra chefsmedlemmarna i förbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida