Projekt för att stoppa uppsägningar

10 februari 1997

SÖDERMANLAND. För att mildra konsekvenserna av nedskärningar finns i Sörmlands-landstinget ett speciellt omställningsprojekt med facklig medverkan. Inom det projektet arbetar man bland annat med nya arbetstider och organisationsmodeller. En sådan modell skulle kunna vara bildandet av speciella kompetensresurser, bestående av till exempel sjuksköterskor som finns till hands för att klara framför allt korttidsvikariat. På det här sättet hoppas man att antalet uppsägningar kan bli färre.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida