Projekt för bättre arbetsmiljö

10 maj 1999

BLEKINGE. Det har länge varit problem med arbetssituationen på medicinkliniken vid Blekingesjukhuset. Arbetsgivaren har insett att något måste göras och genomför nu under en femårsperiod HAKuL-projektet i samarbete med Karolinska institutet i Solna och AMF-försäkringar. Projektet kommer troligen också att bedrivas på psykogeriatriska kliniken och beröra upp till 1000 anställda. Genom bland annat enkäter till långtidssjukskrivna, visstidsanställda och övriga anställda ska man titta på sådant som utbrändhet, arbetsmiljö, arbetsmotivation och de krav som ställs på de anställda. »Äntligen gör man något på medicinkliniken, något som är viktigt för de anställda, och jag hoppas det leder till en bättre arbetssituation för dem«, säger Catarina Söderholm, ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida