Projekt för bättre arbetsmiljö

8 januari 2001

KALMAR. Arbetsmiljöproblemen har ökat inom landstinget i Kalmar, bland annat stress. Det visar en rapport från Landstingshälsan i Kalmar. Arbetsgivaren tar rapporten på allvar och har bjudit in Vårdförbundet och övriga fackliga organisationer att delta i ett centralt projekt kallat »Kan utbrändhet förebyggas med kollegiala samtalsgrupper?«. Projektet ska bedrivas i samarbete med Karolinska institutet i Solna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida