Projekt för bättre organisation och arbetstider

16 juni 1997

STOCKHOLM. Landstinget i Stockholms län satsar 12 miljoner kronor i ett projekt för att utveckla organisation, arbetstider och kvalitetsarbete. Intresserade har fått söka pengar och ett 40-tal projekt dras nu i gång. Kravet för att få delta är att både arbetsgivare och fack är med och att projektet är MBL-förhandlat. Förhoppningen med projekten, som också ska kopplas till forskning, är att det ska ge idéer och impulser till hela landstinget.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida