Projekt för större inflytande

11 januari 1999

BLEKINGE. En omorganisation på medicinkliniken i Karlskrona har väckt debatt och lett till stort missnöje bland de anställda. Många sjuksköterskor och andra har klagat över bristande inflytande och en allt sämre arbetsmiljö. Den centrala förhandling som ägt rum med Vårdförbundet har dels lett till fler sjukskötersketjänster, dels till ett projekt med målet ett bättre deltagande för de anställda. På alla avdelningar tillsätts en grupp med avdelningsföreståndare och representanter för de fackliga organisationerna för att bland annat titta på de olika idéer när de gäller arbetsorganisation och arbetstider

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida