Projekt om arbetstidens betydelse för hälsan

10 februari 1997

Arbetarskyddsnämnden, som är ett arbetsmiljöorgan för SAF, LO och PTK, har tagit initiativ till ett projekt om arbetstid och hälsa. Man tittar bland annat på nya och gamla arbetsmiljö- och hälsorisker kopplat till arbetstiden. I april 1997 ger Arbetarskydds-nämnden dessutom ut boken ”Tid och ork” som ska ge ett helhetsperspektiv på arbetstidens betydelse för hälsan.

Tre konferenser i ämnet kommer också att hållas under våren 1997. En enkät, som besvarats av 39 förbund inom LO, TCO, Saco och SAF, visar att parterna inte är nöjda med de arbetstids-förhållanden som råder i dag. Många är överens om att arbetstiderna i framtiden blir allt flexiblare. Arbetsgivarsidan föredrar dessutom en konjunkturanpassad arbetstid, medan de anställda vill se den förkortad.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida