Projekt ska ge bättre chefer

8 september 1997

KRONOBERG. I Kronoberg har landstinget startat ett projekt med kvalitetsutveckling för chefer, i den första omgången cheföverläkarna. De ska ha utvecklingssamtal med landstingsledningen och en enkät om hur chefskapet fungerar på kliniken har gått ut till avdelningsföreståndare och läkare som finns närmast under cheföverläkarna. Utifrån enkätresultatet arbetar man nu vidare och under 1998 ska ett liknande arbete göras för avdelningsföreståndare. Projektet leds av en speciell grupp där Vårdförbundet SHSTF representeras av Anita Åkesson, ledamot i avdelningsstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida