Projektarbete

Marianne ParmanderFrån idé till verklig förändring. Att planera, genomföra och utvärdera förändringsprojekt i kommun och landsting175 sidorStudentlitteratur 2005www.studentlitteratur.seisbn 91-4403-398-2

7 oktober 2005

När man startar ett projekt är det – vanligtvis – för att man vill förändra något. Men det är inte lätt, särskilt i den kultur som kommun- och landstingsdriven verksamhet verkar i. Det slår författaren fast. Hon citerar en gammal visdom som säger att det tar två dagar för en loppa som just enrollerats i en loppcirkus att lära sig att inte hoppa. Om man vill förändra
– alltså bryta loppcirkusens hopplösa normer – gäller det alltså att både förbereda sitt projektarbete noga och vara noggrann i genomförandet.
I sex kapitel beskriver författaren hur man kan gå till väga, från inledning via genomförande till avslutning och utvärdering. Förhoppningsvis leder projektet då till varaktig förändring.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida