Projektet startade med utbildning

7 januari 2002

Den sjuksköterskebaserade infektionsmottagningen (SIM) i Norrahammar består av ett team: tre distriktssköterskor, en sjuksköterska och en distriktsläkare. Sjuksköterskorna har fått vidareutbildning genom att följa en läkares arbete på en läkarbaserad öppen mottagning. De fortbildas också kontinuerligt.

Inför starten av det årslånga projektet utarbetades ett schema som distriktssköterskorna följer när de undersöker patienterna. Detta flödesschema har reviderats flera gånger.

De åkommor som hänvisas till den öppna mottagningen är förkylningar, ont i halsen och öronen samt urinvägsinfektioner hos kvinnor över 15 år. Barn under två års ålder tas inte emot.

Skriver recept
Mottagningen är öppen från 9.30 till 10.30. De patienter som då har kommit till mottagningen behandlas, vilket innebär att mottagningen kan pågå fram till klockan 12. Sjuksköterskorna tar emot patienterna, undersöker, gör en bedömning och skriver recept så långt deras förskrivningsrätt medger. I de fall förskrivningsrätten inte räcker till skriver läkaren ut recept efter sjuksköterskans bedömning och på hennes ansvar. Om distriktssköterskan är tveksam kan hon rådgöra med läkaren som då tittar på patienten. Ett besök på den öppna mottagningen kan också övergå till ett regelrätt läkarbesök.

Distriktssköterskorna sköter dokumentationen av besöken på SIM-mottagningen.

Ansökan hos Socialstyrelsen
Den som är sjuk kan sjukskriva sig själv i en vecka. Distriktssköterskorna kan sedan enligt en överenskommelse med Försäkringskassan i Jönköpings län sjukskriva i ytterligare en vecka. De kan också utfärda intyg för vård av barn upp till tolv år.

Projektledningen har också ansökt hos Socialstyrelsen om tillstånd för distriktssköterskorna att skriva ut V-penicillin för odlingsverifierad halsfluss (tonsillit). De har ju redan i dag rätt att skriva ut V-penicillin för scharlakansfeber som är odlingsverifierad.

Socialstyrelsen har ännu inte behandlat denna ansökan.

Projektet ska när det gäller den medicinska säkerheten utvärderas av en till vårdcentralen knuten distriktsläkare, som får handledning från fou-enheten i landstinget, samt av Linköpings universitet, beteendevetenskapliga institutionen, när det gäller hur patienterna har tagit emot förändringen och hur besöks- och förskrivningsmönster, arbetsmiljö med mera har förändrats på vårdcentralen.

Sju procent slussas vidare
Av de data som samlats in hittills framgår bland annat att ungefär 40 procent av patienterna får mediciner utskrivna, mestadels antibiotika. 60 procent får alltså råd om egenvård av distriktssköterskorna.

85 procent av recepten skrivs ut av läkare.

Omkring sju procent av patienterna som kommer till den öppna mottagningen slussas vidare till läkaren, sju procent blir »läkarpåtittade«, det vill säga distriktssköterskan rådgör med läkaren om patienten men fattar själv beslut om eventuell behandling.

För 85 procent av patienterna fattas besluten således helt på egen hand av distriktssköterskan.

Ett besök på den öppna mottagningen är något billigare än ett läkarbesök, 80 kronor i stället för 100.

SIM-projektet pågår i första hand fram till februari i år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida