Projektgrupp för samverkan i Västsverige

10 mars 1997

VÄSTSVERIGE. Planerna på en större samverkan, ja kanske även sammanslagning, av Skaraborg, Älvsborg, Göteborg och Bohuslän blir allt mer tydliga. För att bättre följa med i utvecklingen och för att se konsekvenserna både för hälso- och sjukvården och för förbundets interna organisation har de fyra SHSTF-avdelningarna därför tillsatt en projektgrupp. Projektledare är den lokala ombudsmannen Anita Tymberg och de fyra avdelnings-ordförandena bildar styrgrupp. Dessutom ingår en representant per avdelning i en speciell arbetsgrupp. Projektsekreterare är Carin Lyckéus från Vårdförbundet SHSTFs centrala kansli.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida